Genel İngilizce Kurslarımız

genel-ingilizce

Genel İngilizce yetişkinlere yönelik İngilizce eğitimlerinin verildiği programlardır. Dildeki dört becerinin (Dinleme-Okuma-Konuşma-Yazma) eşit derecede  geliştirilmesine yönelik eğitim verilir. Yalnızca gramer bilgisinin verildiği, ezbere dayalı bir sistem yerine öğrencinin merkeze alındığı, yaparak, yaşayarak öğrendiklerini pekiştirebileceği bir sistemle dil eğitimi verilmektedir.

Kişiler öncelikle eğitime başlanmadan mevcut dil düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Euro pass ve Oxford University Press işbirliğiyle hazırlanmış tarafımızca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Sınav sonucuna göre seviyesine uygun olan sınıftan İngilizce eğitimine başlarlar.