KPDS

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri, eğitimciler, askerler, banka memurları veya Üniversitelerde İngilizce denkliğe ihtiyacı olanlar bu sınava katılabilirler. Senede iki kez yapılan (mayıs-kasım) bu sınavın 2 yıl geçerliliği vardır.

İngilizce-Almanca ve Fransızca dillerinden sınava girilebilir. KPDS’ye hazırlanabilmek için en az orta düzeyde ‘Intermediate’ İngilizce bilgisine sahip olunmalıdır. Yabancı dilde okuduğunu anlama, kelime haznesi, gramer bilgisi ve tercüme becerisini yoklayan sorulardan oluşmaktadır.