Kurumsal İngilizce ve iş İngilizcesi

kurumsal-ingilizce

‘ESP- English for Specific Purposes’ (Özel amaçlara yönelik İngilizce) dilin özel alanlardaki kullanımına yönelik bir programdır. Bu kurslara katılmak isteyen adayların en az B1 (Intermediate) düzeyinde İngilizce bilmesi gerekmektedir.

Şirketlere Yönelik Dil Eğitim Programları

Küreselleşen dünyada İngilizce bilmek bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Yeni pazarlar arayışındaki şirketlerde çalıştıkları sektörlerde etkin olan dilleri öğrenme ihtiyacındalar.

Bu amaçla Tarafımızdan şirket sahiplerine ve çalışanlara özel “IN HOUSE” (şirket içi eğitim) sunulmaktadır. Şirketin kararları doğrultusunda dil eğitimi kendi kurumlarımızda verebileceğimiz gibi, isterlerse şirketin kendi binasında da sunulur. Gereken materyaller ve kitaplar kurumumuz tarafından temin edilir.